Bel nu: 0229 507 903

Home » Letselschaderecht » Verkeersongeval

Verkeersongeval

U bent betrokken bij een verkeersongeval en heeft letsel. Hierdoor lijdt u schade. Onze letselschade specialisten, bestaande uit ervaren en deskundige letselschade advocaten, staan u graag bij! In het navolgende vindt u informatie over letselschade. Wij informeren u over wie recht hebben op een schadevergoeding bij een verkeersongeval en welke kosten en schade er voor een vergoeding in aanmerking komen.

Rechthebbenden schadevergoeding bij een verkeersongeval

Als u het slachtoffer bent van een verkeersongeval waarbij een ander een fout heeft gemaakt, heeft u recht op een vergoeding van uw schade. Uw letselschade en die van de overige inzittenden wordt betaald door de verzekeraar van de aansprakelijke partij. Alle schade komt hierbij voor vergoeding in aanmerking, zowel de materiële als de immateriële schade of te wel het smartengeld.

Indien u tijdens het verkeersongeval als passagier in de auto zit, heeft u altijd recht op een schadevergoeding. Het maakt niet uit of de bestuurder van de auto waarin u meereed wel of niet aansprakelijk is. Uw schade moet door één van de betrokken verzekeraars betaald worden. Dit op basis van de schaderegeling onschuldige derde.

Op welke schadevergoeding heeft u recht?

Volgens de wet heeft u als slachtoffer van een verkeersongeval recht op een volledige vergoeding van uw letselschade. Dit betekent dat al uw schade vergoed moet worden. Hierbij kunt u denken aan medische kosten, zoals het eigen risico van uw zorgverzekering. Maar ook kunt u reiskosten hebben gemaakt, zijn uw spullen stuk en heeft u kosten moeten maken voor het verblijf in het ziekenhuis. Maar ook de kosten van uw letselschade advocaat worden door de verzekeraar van de aansprakelijke partij vergoed.

Schade in het inkomen en pensioenschade

In sommige gevallen is er dermate letsel, dat u voor korte of langere tijd niet kunt werken als gevolg van het ongeval. Wellicht krijgt u uw loon doorbetaald, maar vaak niet volledig. Denkt u maar aan wachtdagen en onregelmatigheidstoeslag. Na 1 jaar ziekte krijgt u zelfs maar 70% van uw laatstverdiende loon.

Indien u zelfstandige bent en u kunt niet werken, dan mist u omzet en is uw winst dus lager dan zonder het verkeersongeval het geval zou zijn geweest. Ook vervangend personeel verminderd uw winst en dus uw inkomen. Dit tekort is schade die voor vergoeding in aanmerking komt.

Het verhalen van schade in het inkomen en pensioenschade is ingewikkeld. Zonder de hulp van een deskundige letselschadespecialist doet u zich als slachtoffer vaak tekort. Bij advocatenkantoor Brugman werkt uw persoonlijke letselschade advocaat aan uw dossier. Deze advocaat is speciaal opgeleid voor het verhalen van schade bij letsel. Letselschadebureaus en rechtsbijstandsverzekeraars hebben deze kennis veelal niet. Er werken ook geen letselschade advocaten.

Huishoudelijke hulp en schade

Tegenwoordig heeft bijna iedereen wel een taak in het huishouden. Als u door het verkeersongeval niet langer in staat bent uw taken te verrichten, dan nemen gezinsleden, vrienden of buren dit over. Of u huurt een professionele schoonmaker in. Ook deze schade wordt vergoed, ook bij mantelzorg!

Om de schade in het huishouden na een ongeval te berekenen, maken letselschade advocaten gebruik van een richtlijn van de Letselschade Raad. In deze richtlijn zijn schadebedragen opgenomen voor de eerste 3 maanden na het verkeersongeval. Daarna heeft u recht op een standaard uurtarief.

Schade van verzorging

In sommige gevallen is het letsel na een verkeersongeval van dien aard, dat verzorging noodzakelijk is. U krijgt deze verzorging in het ziekenhuis en/of thuis. Wordt u in het ziekenhuis of revalidatiecentrum verzorgd, dan zult u in ieder geval uw eigen risico inzake de zorgverzekeringwet moeten betalen. Daarnaast heeft u recht op een vergoeding voor iedere dag dat u in het ziekenhuis of revalidatiecentrum moet blijven. Dit noemen wij de ziekenhuisdaggeldvergoeding.

Al u na het ongeval thuis verzorgd wordt, dan nemen waarschijnlijk familieleden uw verzorging op zich. Deze mantelzorg is ook schade welke voor vergoeding in aanmerking komt. Kiest u voor een professionele verzorging, dan zijn de kosten van deze persoon als schade aan te merken.

Smartengeld

Voor de pijn en het verdriet (smart) dat u als gevolg van het verkeersongeval lijdt, heeft u ook recht op een vergoeding. Deze immateriële schade staat beter bekend als smartengeld. Uw letselschade advocaat bepaald de hoogte van deze schadepost.

Voor de vaststelling van de hoogte van het smartengeld wordt door letselschadespecialisten gebruik gemaakt van de zogenaamde smartengeldgids. Deze wordt jaarlijks uitgebracht door de ANWB. In deze gids staan voorbeelden van ongevallen waaronder verkeersongevallen. De letselschade advocaat zoekt in tussen deze zaken ongeval welke zo veel mogelijk op uw verkeersongeval lijkt. Het bedrag dat bij de casus uit de smartengeldgids staat, wordt meegenomen bij het bepalen van de schade waar u recht op heeft.

Rechtwijzer

Laat u door ons kosteloos informeren voor advies of antwoord op uw vraag.

Contact

Snel en kosteloos antwoord op uw vraag.

Neem Contact op