Bel nu: 0229 507 903

Home » Overlijdensschade voor nabestaanden » Wie hebben recht op overlijdensschade?

Wie hebben recht op overlijdensschade?

Als gevolg van een ongeval of medische fout kan het voorkomen dat de betrokken persoon komt te overlijden. Gehuwden, de geregistreerde partner en kinderen hebben dan recht op overlijdensschade. Maar ook andere personen kunnen in aanmerking komen voor overlijdensschade. Wel noemt de wet limitatief de groep gerechtigden op.

1. De wettige echtgenoot en de minderjarige kinderen
De echtgenoot en geregistreerd partner alsmede de minderjarige kinderen van de overledene hebben recht op een vergoeding van de kosten van hun levensonderhoud. Aan de resterende bloedverwanten komt ook een vergoeding van de kosten van levensonderhoud toe. Als voorwaarde geldt hierbij dat deze persoon ten tijde van het overlijden al door de overledene in zijn of haar levensonderhoud werd voorzien. Of dat de overledene hiertoe bij gerechtelijke uitspraak verplicht was.

2. Andere bloed- of aanverwanten

Naast de echtgenoot en bloedverwanten hebben ook personen welke al voor het incident, waardoor het slachtoffer is komen te overlijden, met deze in gezinsverband samenwoonde recht op een vergoeding van levensonderhoud. Als zij tenminste voor het schade-incident al door de overledene in hun levensonderhoud werden voorzien.

3. Samenwonenden en pleegkinderen

De laatste categorie die recht heeft op vergoeding van de kosten van levensonderhoud betreft de personen die met de persoon die door het schade- incident is komen te overlijden in een gezin samenwoonde en in wiens levensonderhoud door de overledene werd voorzien door een bijdrage in het huishouden.

Naast een recht op vergoeding van gederfd levensonderhoud kan er een vergoeding worden verkregen voor de kosten van lijkbezorging. Zoals de begrafeniskosten en de grafsteen. De persoon welke deze kosten heeft voldaan heeft recht op de vergoeding van deze kosten. Dit hoeft dus niet een van de hiervoor onder 1 t/m 3 genoemde personen te zijn.

Komt u in aanmerking?

Heeft u een dierbare verloren en was u (deels) van deze persoon afhankelijk voor uw levensonderhoud? Wilt u weten of u voor een vergoeding van het gederfde levensonderhoud in aanmerking komt? Onze letselschade specialisten en overlijdensschade specialisten adviseren u kosteloos. Neemt u gerust eens contact met ons op of maak een afspraak bij ons op kantoor of bij u thuis.

Rechtwijzer

Laat u door ons kosteloos informeren voor advies of antwoord op uw vraag.

Contact

Snel en kosteloos antwoord op uw vraag.

Neem Contact op