Bel nu: 0229 507 903

Home » Letselschaderecht » Smartengeld

Smartengeld

De schade bij letselschade bestaat uit twee aspecten, materiële schade en immateriële schade. Reiskosten, medische kosten en inkomensschade die het slachtoffer van een ongeval lijdt zijn materieel van aard. Deze schade kan berekend worden. Bij immateriële schade ligt dit anders. Deze schade, beter bekend als smartengeld, is een vergoeding voor de als gevolg van het ongeval geleden pijn en verdriet. Juridisch spreken wij wel van verlies aan levensvreugde. Maar hoe bepaald je nu de hoogte van deze schade? En wie heeft er recht op?

Wie heeft recht op smartengeld?

Het antwoord op de vraag wie bij een ongeval recht op smartengeld is eenvoudig te beantwoorden. Iedereen die letsel oploopt als gevolg van een ongeval heeft recht op smartengeld. Voor zover iemand anders aansprakelijk is voor het ontstaan van een ongeval uiteraard.

De aard en ernst van het letsel doet niet af aan het recht op smartengeld. Zowel bij licht letsel of zwaar letsel heeft het slachtoffer recht op een passend bedrag aan smartengeld. De hoogte van het bedrag is uiteraard wel afhankelijk van de aard en ernst van het ongeval. Hoe ernstiger het letsel en hoe ingrijpender de gevolgen van het letsel in het dagelijks leven, hoe hoger het bedrag is.

Bepaling van het smartengeld

Anders dan bij materiële schade is er geen rekenmethode om het smartengeld te berekenen. De hoogte van het bedrag wordt in Nederland al jarenlang begroot op basis van gevallen uit het verleden. Bij ieder slachtoffer van letselschade wordt een vergelijking gemaakt met andere slachtoffers van gelijksoortige ongevallen met vergelijkbaar letsel.

De hiervoor genoemde vergelijking vindt plaats op basis van de Smartengeldgids van de ANWB. Hierin staat honderden ongevallen uit het verleden in opgesomd. Op basis van deze gevallen wordt dan het bedrag aan smartengeld in een concreet geval vastgesteld.

Op de vergelijkingsmethode op basis van de smartengeldgids leveren veel letselschade advocaten commentaar. Ook de advocaten van Advocatenkantoor Brugman vinden de methode achterhaald. Tot op heden is er echter nog geen andere methode overgenomen door de rechtspraak.

Bent u letselschadeslachtoffer?

Dan heeft u recht op een passend bedrag aan smartengeld. Dit naast uw recht op een vergoeding van uw materiële schade. Uw letselschade advocaat van Advocatenkantoor Brugman helpt u graag verder. Neem vrijblijvend contact met ons op voor een op maat gemaakt advies.

Rechtwijzer

Laat u door ons kosteloos informeren voor advies of antwoord op uw vraag.

Contact

Snel en kosteloos antwoord op uw vraag.

Neem Contact op