Bel nu: 0229 507 903

Home » Letselschaderecht » Bedrijfsongeval

Bedrijfsongeval

Uw werkgever moet er alles aan doen om te zorgen dat u geen ongeval overkomt tijdens het werk. Overkomt u toch een bedrijfsongeval? Dan is uw werkgever in de meeste gevallen gehouden uw schade te betalen.

De wet zegt dat een werkgever er zorg voor moet dragen dat u een veilige werkplek moet hebben. De ruimte moet veilig zijn, de machines moeten voldoen aan voorschriften om schade te voorkomen. Daarnaast moet de werkgever aanwijzingen geven aan haar werknemers over hoe zij het werk moeten verrichten. Tenslotte staat in de wet dat de werkgever toezicht moet houden op de werkzaamheden.

Letsel als gevolg van een bedrijfsongeval

Als u een bedrijfsongeval is overkomen en u heeft hieraan letselschade overgehouden, dan is uw werkgever in de meeste gevallen aansprakelijk. Hij moet uw schade dan vergoeden. Uit de praktijk blijkt namelijk dat er zware eisen aan de werkgever worden gesteld. Hij moet er immers alles aan doen om een ongeval tijdens werk te voorkomen.

Als werknemer hoeft u alleen aan te tonen dat u tijdens het werk een ongeval is overkomen. U hoeft niet te bewijzen dat de werkgever tekort is geschoten in zijn verplichtingen. Indien er een bedrijfsongeval heeft plaatsgevonden moet de werkgever bewijzen dat hem geen enkel verwijt getroffen kan worden. Hierin slaagt een werkgever bijna nooit.

De afwikkeling van de schade

Bijna alle werkgevers zijn verzekerd voor schade als gevolg van een bedrijfsongeval. Als de aansprakelijkheid van de werkgever voor het bedrijfsongeval eenmaal vast staat, dan zal de werkgever zijn aansprakelijkheidsverzekering inschakelen. Deze neemt de schade afwikkeling dan over van uw werkgever.

Nadat u contact met ons opneemt maken wij een afspraak bij u thuis of bij op ons kantoor. Wij stellen een brief op en sturen deze naar uw werkgever. Hierin schrijven wij dat u schade lijdt als gevolg van een bedrijfsongeval. Wij vragen de werkgever vervolgens de schade bij de verzekeraar te melden. Nadat de verzekeraar bekend is, zullen wij al onze verdere correspondentie aan de verzekeraar richten. Uw werkgever merkt verder niets meer van de afwikkeling van de schade.

Contact met uw letselschade advocaat

Is u een bedrijfsongeval overkomen en lijdt u hierdoor schade? Neemt u dan contact op met Advocatenkantoor Brugman. Onze advocaten zijn allen letselschadespecialist en hebben ruime ervaring met het verhalen van schade. Wij werken in de meeste gevallen kosteloos voor u!

Rechtwijzer

Laat u door ons kosteloos informeren voor advies of antwoord op uw vraag.

Contact

Snel en kosteloos antwoord op uw vraag.

Neem Contact op