Bel nu: 0229 507 903

Home » Nieuws » Arbeidsrecht

Strenger optreden van inspectie SZW

Per 1 januari 2013 is er nieuwe wetgeving van kracht waarvan de inspectie SZW- die onder andere zorg draagt voor de arbeidsinspectie- strenger optreedt bij het aantreffen van overtredingen.  Vanuit de maatschappij en vanuit de politiek klonk de roep om een stevigere aanpak van overtredingen en fraude door ondernemingen. Om gehoor te geven aan deze [..] lees meer »

Aanwijzing disfunctionerende werknemer

Op 1 juli 2015 heeft de wet werk en zekerheid (wwz) zijn intreden gedaan. In deze bijdrage besteden wij aandacht aan het fenomeen ‘disfunctioneren’ en geven wij een overzicht van wat er van u als werkgever wordt verwacht om met succes een ontbindingsverzoek bij de kantonrechter in te dienen. Opzeggen arbeidsovereenkomst. De eenvoudigste manier om [..] lees meer »

Leaseauto behoort tot arbeidsvoorwaarde

Kantonrechter oordeelt dat het recht op gebruik van een leaseauto tot de arbeidsvoorwaarde behoort en dat deze niet zomaar eenzijdig mogen worden gewijzigd Feiten Een werknemer had voor zijn functie de beschikking over een leaseauto van zijn werkgever. Dit recht was opgenomen in een aanhangsel bij de arbeidsovereenkomst. Met de werknemer is daarnaast een leaseovereenkomst [..] lees meer »

Concurrentiebeding bindend in tijdelijk contact

Wetgeving In artikel 7:653 van het Burgerlijk Wetboek staat het concurrentiebeding opgenomen. Dit beding houdt in dat de werkgever in een contract voor onbepaalde tijd kan opnemen dat de werknemer wordt beperkt in zijn vrijheid om na het einde van de arbeidsovereenkomst op een bepaalde manier werkzaam te worden bij een andere werkgever of een [..] lees meer »

Zaak: Einde dienstverband ongeldig verklaard

In de uitspraak van de rechtbank Overijssel van 23 december 2015 heeft de kantonrechter de vordering van mevrouw – uitbetaling van haar salaris – toegewezen. In deze zaak ging het om het volgende. Een mevrouw is sinds 2007 in loondienst bij een bedrijf in de functie van huishoudelijke hulp. In 2014 is zij arbeidsongeschikt geworden [..] lees meer »

Europees Hof: reistijd van en naar een klus is werktijd

Op 10 september 2015 heeft het Europese Hof van Justitie bepaald dat reistijd van en naar een klus werktijd is. Deze uitspraak heeft grote gevolgen voor werknemers die van uit huis werken en ergens anders een opdracht moeten uitvoeren zoals bijvoorbeeld adviseurs, loodgieters en thuiszorgmedewerkers. Deze uitspraak is een resultaat van een procedure die de [..] lees meer »

Voorwaarde van het college voor de toekenning van een pgb voor een traplift niet onredelijk geacht door de rechter

In de uitspraak van rechtbank Midden-Nederland van 17 juli 2015 heeft de rechter de voorwaarden – die waren gesteld door het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Bussem – voor de toekenning van een persoonsgebonden budget voor een traplift niet onredelijk geacht. In deze zaak ging het om het volgende. Een meneer heeft [..] lees meer »

Het geven van onjuiste informatie tijdens sollicitatie leidt tot verwijtbaar ontslag

Een werknemer die tijdens een sollicitatie incorrecte informatie verstrekt over de reden van vertrek bij een vorige werkgever of over in het verleden beklede functies, loopt het risico om ontslagen te worden. Dit blijkt uit een recente uitspraak van de kantonrechter Zwolle. In de hierboven vermelde uitspraak ging het om een werknemer die was aangenomen [..] lees meer »

Sociale zekerheid verandert door nieuwe Wet Werk en Zekerheid

Woensdag 1 juli 2015  U heeft van ons al een en ander meegekregen met betrekking tot de nieuwe Wet Werk en Zekerheid. Deze nieuwe wet geeft vele veranderingen in de arbeidswetgeving, zoals wij u in eerdere nieuwsberichten hebben meegedeeld. Maar waarom heet deze nieuwe wet de ‘Wet Werk en Zekerheid’? Verandert er dan meer dan [..] lees meer »

Hoger beroep arbeidsrecht mogelijk per 1 juli 2015

Den Haag, 24 juni 2015  Op 1 januari 2015 is een gedeelte van de nieuwe arbeidswetgeving in werking getreden. Voor sommige partijen zal dit nadelig zijn en andere partijen zullen hier hun voordeel uit kunnen halen. Op 1 juli 2015 zullen er echter nog veel meer wijzigingen in werking treden. Momenteel is het bijvoorbeeld het [..] lees meer »

Rechtwijzer

Laat u door ons kosteloos informeren voor advies of antwoord op uw vraag.

Contact

Snel en kosteloos antwoord op uw vraag.

Neem Contact op