Bel nu: 0229 507 903

Home » Arbeidsrecht

Arbeidsrecht

Arbeidsrecht

Wat is arbeidsrecht?

Het arbeidsrecht is continu in beweging. Ten eerste als gevolg van de nieuwe wet Wet Werk en Zekerheid. Daarnaast legt de rechtspraak de wet uit. De wet is namelijk niet altijd even duidelijk. Er komt dan ook steeds nieuwe rechtspraak (jurisprudentie welke van belang is voor de uitleg van de wet.

De gronden voor ontslag

Een ontslag is ingrijpend. U verliest niet alleen uw baan, maar ook een groot gedeelte van uw inkomen. Uw werkgever mag u niet zomaar ontslaan. Een ontslag is aan strenge voorwaarden verbonden, er moet een redelijke grond voor zijn. Deze gronden zijn limitatief in de wet opgenomen. Van een redelijke grond is sprake bij het vervallen van arbeidsplaatsen, ziekte of gebrek (onder bijzondere voorwaarden) en ongeschiktheid voor de arbeid. Daarnaast is ontslag gerechtvaardigd bij verwijtbaar handelen of nalaten, werkweigering, een ernstig verstoorde arbeidsrelatie en andere omstandigheden welke maken dat van de werkgever niet gevergd kan worden dat de arbeidsovereenkomst voortduurt.

Indien aan één van de vorige voorwaarden is voldaan, dan is dit nog niet genoeg voor ontslag. De werkgever dient vervolgens te bezien of herplaatsing in een andere functie binnen de onderneming mogelijk is. Dit is alleen anders bij verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer.

Is aan alle hiervoor genoemde voorwaarden voor ontslag voldaan, dan mag de werkgever de arbeidsovereenkomst opzeggen.

Niet eens met ontslag

Indien u het niet met uw ontslag eens bent, dan kunt u hiertegen bezwaar maken. Een werkgever zal zich vaak laten bijstaan door een ervaren arbeidsrecht advocaat of een andere persoon met kennis van het arbeidsrecht. De advocaten van Advocatenkantoor Brugman zijn zelf de huisadvocaat van diverse midden- grote en grote ondernemingen. Daarnaast stonden zij al vele male werknemers bij in ontslagzaken. Zij kennen dus uit ervaring hoe belangrijk de vertegenwoordiging van een ervaren en deskundige arbeidsrecht advocaat voor u als werknemer is.

Bent u het niet eens met een voorgenomen ontslag? Vraagt u dan een kosteloos adviesgesprek bij ons aan. Wij helpen u graag verder. Heeft u al een vaststellingsovereenkomst van uw werkgever ontvangen? Vaak mag uw werkgever helemaal niet ontslaan of heeft u recht op meer dan dat in de vaststellingsovereenkomst staat opgenomen. Wacht dan ook met tekenen voordat u met een arbeidsrechtspecialist gesproken heeft. Onze arbeidsrecht advocaten bestuderen kosteloos uw vaststellingsovereenkomst en geven u advies. Indien nodig voeren wij de onderhandelingen met uw werkgever.

Onderdeel van een vaststellingsovereenkomst is vaak de passage waarin staat dat u zich heeft laten adviseren door een jurist. Het is gebruikelijk dat de werkgever dan ook de kosten van rechtsbijstand van een arbeidsrecht advocaat tot een maximum betaalt. In de onderhandelingen nemen onze arbeidsrechtspecialisten deze kosten ook altijd mee. U betaalt in de meeste gevallen dan ook helemaal niks voor uw rechtsbijstand door onze arbeidsrechtadvocaat.

De transitievergoeding of ontslagvergoeding

Bij ieder ontslag heeft u recht op een ontslagvergoeding in de vorm van een transitievergoeding. Ook als u met toestemming van het UWV ontslagen wordt. Zelfs nadat u 2 jaar ziek bent geweest en de loondoorbetalingsverplichting van de werkgever is geëindigd.

De arbeidsrecht advocaten van Advocatenkantoor Brugman

Advocatenkantoor is op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van het arbeidsrecht. Zij houden de rechtspraak nauwlettend in de gaten. Onze advocaten mogen zich dan ook met recht een specialist noemen op het gebied van arbeidsrecht.

Als u een arbeidsrechtelijk geschil heeft, kan de rechtsbijstand van een deskundige arbeidsrecht advocaat het verschil maken. Onze arbeidsrechtspecialisten hebben jarenlange ervaring in het adviseren en procederen in arbeidsrechtzaken. Neemt vrijblijvend contact op, wij adviseren u graag.

Rechtwijzer

Laat u door ons kosteloos informeren voor advies of antwoord op uw vraag.

Contact

Snel en kosteloos antwoord op uw vraag.

Neem Contact op